top of page

Fagrådet for Bransjeregisteret

Fagrådet for Bransjeregisteret er sammensatt av flere maskinimportører, flere representanter fra ledende firma i utleiebransjen, bransjeforeninger, entreprenører, kontrollforetak fra sakkyndig ordningen m fl.

Fagrådet jobber blant annet med:

•Registerstruktur

•Funksjonalitet

•Globale kategorier (maskinkategorier som ikke kan endres lokalt)

•Lokale kategorier

•Krav til registrering, dokument

•QR kode – data ut (hva skal være allment tilgjengelig)

•(API-Integrasjon mot andre system)

Create your dream home.
Tell us about your project today.

bottom of page