top of page

Formål og hensikt

Bransjeregisteret er en videreføring av kontrollsystemet 123Service som er omfattende utvidet med ny funkjsonalitet.

Bransjeregisteret har pr februar 2021 ca 38500 maskiner/utstyr registrert hvorav ca 14500 personløftere.

 

Bransjeregisteret er etablert på bakgrunn av en rekke henvendelser fra flere bransjer om et felles maskinregister.

Behovene er forskjellige, men kan i hovedsak oppsummeres slik:

 • Selskap/utleiere/entreprenører støter stadig oftere på anbefaling eller krav om at maskiner må være "registrert" for at maskinen skal komme inn på et anleggsområde eller en byggeplass
   

 • Selskap/utleiere/entreprenører støter på anbefaling/krav om at maskiner som opererer på anlegg/byggeplass skal ha en mulighet for identifikasjon av eier, sakkyndig kontroll osv, gjennom eksempelvis QR kode på maskinen
   

 • Selskap/utleiere/entreprenører støter på anbefaling/krav fra forsikringsselskap om om at maskiner skal ha en mulighet for identifikasjon
   

 • Feilparkerte maskiner skal kunne spores av offentlig myndighet
   

 • Maskiner skal kunne identifiseres som "hvite og lovlige", altså at det forefinnes CE merke, samsvarserklæring mm
   

 • Offentlig myndighet, regionale verneombud og andre anbefaler at maskiner skal ha en mulighet for identifikasjon av eier, sakkyndig kontroll osv, gjennom eksempelvis QR kode på maskinen
   

 • Bransjene ser det som fordelaktig at tvilsomme maskiner ikke kan enkelt flyttes fra en sakkyndig virksomhet til andre eller tredje i håp om å få godkjenning for sakkyndig kontroll
   

 • Selskap/utleiere/entreprenører ønsker oversikt og QR kode merking av egne maskiner av forskjellige årsaker
   

 • Historikk som følger maskinen i hele maskinens levetid
   

 • I tillegg kommer en rekke andre muligheter

  • System for sakkyndig kontroll​

  • System for daglig/ukentlig kontroll

  • Egne genererte sjekklister

  • Oppfølging av maskiner

  • Rapporter

  • Oversikt

  • Omregistrering ved salg

  • ++++

bottom of page