top of page

Muligheter

Bransjeregisteret har store muligheter for mange bransjer.

iStock-91434868.jpg
004 Kontrollør iStock_000003639846Small.
iStock_000024624711_Full.jpg

Dette er HOVED-formålet med Bransjeregisteret. Maskinregister for alle typer maskiner. Anleggsmaskiner, Truck, Kran, Lift, arbeidsmaskiner i bygg og anlegg mm.

Tileggsmuligheter for de som ønsker. Systemet har vært i drift i mange år og det er foretatt mellom nær 300 000 kontroller rett på digitalt brett.

Tilleggsmulighet for de som ønsker. Egne genererte sjekklister med sjekklistegenerator. Daglig kontroll, ukentlig kontroll, periodiske eller servicepunkter.

iStock-1205959276.jpg
iStock_000011150788Large.jpg

Med QR koder har fører, bruker, kontrollør, politi eller andre direkte tilgang til digitale data om maskinen. Hva som er tilgjengelig for alle faststettes av Fagrådet

Eier, kontrollør eller andre kan settes opp med varslinger om hendelser, kontroller, eller annet viktig for maskinen.

Enten man er entreprenør, utleier, og HMS koorinator eller sakkyndig kontrollør er det avgjørende å ha oversikt. Bransjeregisteret gir full oversikt. 

Dette er hovedoversikt.

Ta kontakt for mange flere muligheter!

bottom of page