top of page

Om Bransjeregisteret

Bransjeregisteret er etablert på bakgrunn av ønske fra flere bransjer som har maskiner, lifter og annet utstyr. Pr februar 2021 er det innregistrert mer enn 38 500 maskiner og utstyr og av disse er ca 14500 personløftere. Bransjene ønsker å knytte til seg et felles nøytralt register over maskiner og utstyr, noe som vil gi en rekke fordeler for bransjene. Bransjene ønsker at maskiner og utstyr skal merkes med QR koder slik at alle interesseparter enkelt kan finne for eksempel eier, dato for siste sakkyndige kontroll, at det finnes CE merke og samsvarserklæring mm. Dette er også i samsvar med myndighetenes anbefalinger. Det er også viktig at politi og forsikring kan ha tilgang på nødvendig info ved tyveri eller feilparkering, for eksempel.

 

Politikken rundt bransjeregisteret fastsettes av Fagrådet som er sammensatt av maskin-importører, utleiebransjen, bransjeforeninger, entreprenører, kontrollforetak fra sakkyndig ordningen m fl.

iStock-931086304.jpg

Oversikt

Bransjeregisteret oppfyller en rekke behov for mange bransjer.

QR koder på maskiner 

Enkel identifikasjon av maskiner, eierforhold, kontroll mm

iStock_000005467021Small Kranarbeider.jp

Full oversikt på lovpålagte kontroller

Varsel, epost, oversikt og praktiske digitale løsninger for sakkyndig kontroll. Kontrollørens beste venn.

Maskinfører/bruker kontroll

Maskinfører og brukere av maskiner kan enkelt sjekke at kontroll er utført

iStock_000008253755Medium.jpg

Sjekkliste -generator

Bruk systemet til alle tenkelige kontroller, daglig, ukentlig, service, vedlikehold mm

iStock-917034420.jpg

Kvalitetspolitikk

For oss er det viktig at alt er forankret i bransjene selv. Derfor er alt vi gjør basert på innspill og råd fra brukerne selv. Vårt hovedmål er enkelhet og brukervennlighet kombinert med sikkerhet.

Har du spørsmål eller forslag? Ta kontakt!

bottom of page